დამატებულია კალათაში მარაგში არ არი საკმარისი რაოდენობა დამატებულია სურვილების სიაში უკვე დამატებულია სურვილების სიაში
cover

კონფინდენციალობა

კონფინდენციალობა

divider

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, მომხმარებლთა მონაცემთა დაცვა და უსაფრთხოება. შესაბამისად, მათ მიერ, ჩვენთვის გაზიარებული მონაცემები ინახება მხოლოდ ჩვენთან და ამ ინფორმაციის გამოყენება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ მომხმარებლის ინტერესებისთვის.

დაუშვებელია, მომხმარებელთან პირადი მიმოწერის გასაჯაროება.

მომხმარებლის მიერ, ჩვენთვის გაზიარებული პროდუქციის ფოტოების განთავსება, მათთან შეთანხმების შემდგომ ხდება.

დაუშვებელია, ჩვენი მხრიდან მესამე პირზე გაიცეს შემდეგი ინფორმაცია: ვინ შეიძინა, რომელი ნივთი შეიძინა, ვისთვის შეიძინა და ა.შ.

გვაქვს სრულიად დაცული საგადასახადო სისტემა, რომელიც ჩაშენებულია ლიბერთი ბანკთან ურთიერთთანაშრომლობისა და ჩვენს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. შესაბამისად, მოხმარებლის საბარათე მონაცემები, სრულად დაცულია ბანკის მიერ და ხელმიუწვდომელია ჩვენთვის ან მესამე პირისთვის.

კონტაქტი